Jaka jest optymalna grubość izolacji PUR?

warstwa pianki purWśród pytań związanych z izolacją natryskową i jej wykorzystaniem bardzo często powtarza się to, które dotyczy jej grubości, wiele osób zastanawia się bowiem, jaka grubość izolacji PUR powinna zostać zastosowana. Oczywiście, w bardzo dużym stopniu jest to uzależnione od konstrukcji samej ściany albo sufitu, nie można bowiem zapominać o tym, że staramy się dążyć do uzyskania pewnego parametru cieplnego charakterystycznego dla całej przegrody. Oczywiście, nie można nie dostrzec i tego, że im większa jest grubość izolacji, tym większa jest automatycznie jej efektywność energetyczna. Odkrycie takie powinno mieć dla nas duże znaczenie, wiąże się bowiem z niższymi kosztami użytkowania budynku. Oczywiście, należy mieć również świadomość tego, że istnieje pewna granica, której nie trzeba już przekraczać, nie wiąże się to bowiem z dodatkowymi zyskami.

Najczęściej przyjmuje się więc, że minimalna grubość izolacji wykonanej z wykorzystaniem piany PUR powinna wynosić około 5 centymetrów. Osoby mające pewne doświadczenie w izolowaniu powierzchni metodą natryskową, mówią też często o grubości maksymalnej wychodząc z założenia, że nie powinna ona przekraczać 20 centymetrów. Oczywiście, aż tak gruba izolacja nie zawsze jest potrzebna, jej rozważanie ma więc sens przede wszystkim w odniesieniu do obiektów chłodniczych. Na szczególną uwagę zasługują też w tym kontekście atesty materiałów, które chce się wykorzystać podczas izolowania obiektów. Konieczna jest nie tylko ważna Aprobata Techniczna, ale również atest Państwowego Zakładu Higieny. Należy zatem unikać rozwiązań bardzo tanich, które nie posiadają tego rodzaju dokumentów.