Budynki inwentarskie – krótka charakterystyka

ocieplenie budynku inwentarskiegoWedług przyjętych w Polsce norm budynek inwentarski jest obiektem przeznaczonym dla zwierząt gospodarskich. Obecnie wyróżnia się trzy podstawowe typy zabudowy takich obiektów:

Zabudowa pawilonowa

Występują tutaj pojedyncze budynki o określonym przeznaczeniu i funkcjach. W większości przypadków mogą one tworzyć układ rzędowy, grzebieniowy, wachlarzowy, pierścieniowy albo gwiaździsty.

Zabudowa blokowa

Istnieje tu wiele różnych obiektów które jednak są ze sobą połączone w jeden kompleks.

Zabudowa monoblokowa

W tym przypadku cała funkcjonalność danego gospodarstwa jest zamknięta w jednym budynku o wielu różnych zadaniach.

Istnieje kilka różnych rodzajów takich obiektów które buduje się w zależności od wymagań konkretnego gatunku zwierząt. Stosuje się w nich zupełnie odmienne technologie oraz rozwiązania przestrzenne, aby móc dopasować się do potrzeb hodowanego w nich gatunku. Do najważniejszych rodzajów takich budynków należą obiekty dla bydła (obory, cielętniki, jałowniki, bukaciarnie), dla trzody chlewnej (odchowalnie prosiąt, chlewnie, warchlakarnie, wychowalnie loszek i knurków hodowlanych, tuczarnie), dla owiec (owczarnie, wychowalnie młodzieży, tuczarnie jagniąt, tryczniki), dla kur (kurniki, brojlernie, wychowalnie), dla indyków (indyczniki reprodukcyjne, wychowalnie, brojlernie) oraz dla kaczek i gęsi (kaczniki i gęśniki). Budynki takie muszą zostać przygotowane w odpowiedni sposób, aby mogły zapewnić najlepsze warunki znajdującym się w nim zwierzętom. Doskonałym materiałem do ocieplania takich miejsc jest pianka poliuretanowa, która zapewnia pod tym względem najwyższą możliwą skuteczność.